QUIZ MATEMATIKA ALKITAB TINGKAT PEMULA


QUIZ MATEMATIKA ALKITAB:

Tata Tertib

Contoh :

Hari ke berapa Tuhan menciptakan terang DITAMBAH  mujizat ke berapakah yang dilakukan Yesus semasa pelayanan-Nya di bumi; air menjadi anggur?

Jawabannya : 1+1 = 2

Peserta:

  1. peserta dibagi dalam kelompok
  2. tiap peserta disediakan selembar kertas, dan 1 sepidol hitam
  3. dalam tiap kelompok tidak boleh ada hamba Tuhan fulltimer lebih dari satu orang. Fulltimer boleh ikut menjawab karna mereka juga dikategorikan sebagai pembaca alkitab sama dengan jemaat. Anak sekolah minggu boleh didampingi oleh guru, tiap kelompok hanya boleh satu guru pendamping, guru boleh ikut terlibat lomba , biasa seperti peserta, karna guru dikategorikan sebagai sesama pembaca alkitab. Belum tentu juga guru selalu lebih unggul daripada murid/jemaat.

Lanjutkan membaca “QUIZ MATEMATIKA ALKITAB TINGKAT PEMULA”