MINGGU XXX MENGEMBALIKAN PERAN AYAH DAN IBU KEPADA FUNGSINYA SEMULA


MINGGU XXX

MENGEMBALIKAN PERAN AYAH DAN PERAN IBU

KEPADA POSISINYA YANG SEMULA DAN KEPADA PORSINYA

SETURUT APA KATA ALKITAB

Disusun dengan anugrah Tuhan oleh Grace Sumilat S.MG

Lanjutkan membaca “MINGGU XXX MENGEMBALIKAN PERAN AYAH DAN IBU KEPADA FUNGSINYA SEMULA”