Andalan

POLA ASUH SINGA


POLA ASUH SINGA

POLA ASUH MENCETAK GENERASI RAJA/ PEMIMPIN

Atau

GENERASI PECUNDANG

Baik Yesus dijuluki sebagai Singa dari Yehuda (Wahyu 5:5), maupun Iblis juga dijuluki sebagai Singa yang mengaum-ngaum ( I Petrus 5:8). Dalam kedua ayat ini sama-sama digunakan kata LEON

Singa adalah gambaran daripada kuasa Tuhan

Ayub 10:16 Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa Engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku.

Pelajari lebih lanjut di Bina Keluarga Bahagia Online School