SESI II. MENJADI GURU SEKOLAH MINGGU YANG MAWAS DIRI DALAM KEHIDUPAN


MENJADI GURU SEKOLAH MINGGU

YANG MAWAS DIRI DALAM KEHIDUPAN

Disusun dengan anugrah Tuhan oleh Grace Sumilat S.MG

www.jeniuscaraalkitab.com

POWER POINT MATERI INI DAPAT DIUNDUH DI SINI

MAWAS DIRI DALAM KEHIDUPAN

Lanjutkan membaca “SESI II. MENJADI GURU SEKOLAH MINGGU YANG MAWAS DIRI DALAM KEHIDUPAN”